Opzeggen televisie

Naam:…………………………………………………………………………
Adres ……………………………..  Huisnummer:……………………………..
Postcode: ……………………….  Woonplaats:………………………………..

Naam bedrijf:………………………………………………………………….
Adres:…………………………….. Huisnummer:………………………………
Postcode:………………………..Woonplaats:………………………………….
Afdeling:……………………………………………………………………..

 

Plaats:………………………………………….., Datum:……………………

Betreft: opzeggen televisie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik mijn contract met onderstaande gegevens per eerstvolgende mogelijkheid na dagtekening op.

Klantnummer:……………………………………………………………………
Naam:………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………….. Huisnummer:……………………….
Postcode: ……………………….  Woonplaats:…………………………………

 

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging tegemoet.

Hoogachtend,

Handtekekning:………………………………………………………………….

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email